Reflekterat

Category: Träning

Minska depression med träning

821110-golf-drive

Vi lever i ett samhälle som allt mer blir styrt av prestationer och höga krav. Det gör att man enklare kan tappa bort sig själv och bli deprimerad. Vad som då fungerar som en bra rening är att träna regelbundet. Depression är något som ökar i samhället och många kan till och från känna sig…