Det finns både för- och nackdelar med att låta sin hyresrätt ombildas till bostadsrätt. En av de största fördelarna är att engagemanget hos de som bor i fastigheten ökar vilket brukar leda till ett mer välskött bostadsområde.

Om du och dina grannar är intresserade av att ombilda era hyresrätter till bostadsrätter är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för ombildningar. Det finns flera olika krav från både myndigheter, banker och andra aktörer som det gäller att inte missa. Genom att anlita den erfarna ombildningskonsulten Interesta får ni hjälp med till exempel ekonomiska planer och säkerställandet av rätt ränta på lånen.

bostäder i grått husFördelar med ombildning av hyresrätter

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna, d.v.s. bostadsrättsinnehavarna, som äger fastigheten och ansvarar för skötsel och ekonomi. Med andra ord är ni som bor där fastighetsägare tillsammans och fattar beslut om vilka reparationer och underhåll som ska göras. Efter en ombildning till bostadsrätter brukar området få ett lyft och bli mer välskött än tidigare. Det beror på att det egna ansvaret hos de som bor där ökar och att alla vill ta hand om det som de äger. Ofta ökar även gemenskapen mellan grannarna vilket gör att området känns tryggare och mer hemtrevligt. En ombildning till bostadsrätter leder för det mesta också till en positiv ekonomisk utveckling eftersom köpet av bostadsrätten sker till ett pris som ligger under marknadsvärdet. Många har därför tjänat stora belopp på att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt.

Positiva effekter med bostadsrätt

  • Ökad gemenskap och trygghet i området
  • Mer välskött fastighet
  • Ekonomisk vinst för bostadsrättsinnehavaren

Nackdelar med ombildning av hyresrätter

För det mesta är en ombildning av hyresrätter något positivt eftersom det stärker gemenskapen och ökar viljan hos de boende att ta bättre hand om sitt boende. En del kan dock tycka att det jobbigt att de måste ta ansvar för sitt eget boende i högre utsträckning än i en hyresrätt. Trots allt brukar de flesta inse att detta ansvar inte är så betungande som de befarat och att det inte alls är lika mycket jobb som det är för någon som äger ett eget hus.