Att välja mellan bostadsrätt och hyresrätt kan vara ett svårt val för många. Dock finns det flera fördelar med bostadsrätter som är värda att lyfta fram. En stor fördel är att du äger din bostad och har en betydligt större frihet än i en hyresrätt.

En bostadsrätt är en investering för framtiden. Oavsett om du väljer en ombildad bostad eller köper en helt ny bostadsrätt kan du räkna med att den kommer att stiga i värde. Om du bor i en hyresrätt betalar du hyra varje månad men får aldrig något tillbaka på dessa pengar. Om du har en bostadsrätt är det ingen utomstående som tjänar pengar på att du ska ha någonstans att bo. När du lägger ner pengar på en bostadsrätt kommer du troligtvis få tillbaka dessa vid en eventuell försäljning någon gång i framtiden. En bostadsrätt är alltså det mer långsiktiga valet.

Du kan renovera och göra om hur du vill

Om du bor i en hyresrätt måste du ha hyresvärdens tillåtelse innan du gör några förändringar i din lägenhet. När du äger din bostadsrätt kan du göra om och renovera precis hur du vill. Det ger en större frihet som betyder väldigt mycket för många. Dock måste du också vara medveten om att du själv står för samtliga underhållskostnader.

Du kan vara med och påverka genom din bostadsrättsförening

När du bor i hyresrätt sköts alla gemensamma utrymmen av fastighetsbolaget. Du har ytterst små möjligheter att påverka vad som sker. Väljer du istället en bostadsrätt ingår du samtidigt i en bostadsrättsförening. Här har du mycket större chans att påverka och få vara med att bestämma. De förändringar och renoveringar som ni gör på de gemensamma utrymmena kommer även bidra till att höja värdet på din egna bostad vilket är positivt vid en framtida försäljning.